Karcinom pankreasa mogu uzrokovati bakterije iz usne duplje

Karcinom pankreasa mogu uzrokovati bakterije iz usne duplje?

Karcinom pankreasa spada u najagresivnije tumore.

Broj oboljelih od karcinoma pankreasa je u stalnom porastu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije petogodišnje preživljavanje od ove bolesti je 0,9% za muškarce, a 0,5% za žene. Preko 50% karcinoma pankreasa nastaje u starijoj životnoj dobi (poslije 60. godine). Smatra se da je češći kod ljudi koji pripadaju siromašnijim slojevima društva. Kao faktori koji dovode do nastanka ovog tumora navode se brojni uzroci: pretjerana konzumacija duvanskih proizvoda i crne kafe, zatim alkohola, hrane bogate životinjskim mastima, hronični pankreatitis, šećerna bolest. Opisuju se i profesionalni faktori (češća pojava u ljudi koji rade duže od 10 godina u naftnoj i hemijskoj industriji), a kao i kod svih tumora, opisuje se i uloga genetičkih (nasljednjih) faktora.

Bolest obično prolazi bez simptoma dugi niz godina, pa se nažalost, u trenutku postavljanja dijagnoze, ne može adekvatno medicinski odreagovati jer je u trenutku pojave simptoma (veoma jaki bolovi i veliki gubitak u težini) bolest već uznapredovala. Svemu navedenom dodatno doprinosi i činjenica da ne postoji laboratorijski mareker koji sa sigurnošću upućuje na ovo oboljenje (makar ne u asimptomatskom periodu).

Istraživači iz NYU Langone Medical Centre su došli do zaključka da sastav mikrobiološke flore usne duplje može uticati na razvoj karcinoma pankreasa. Do ovog zaključka naučnici su došli nakon analiziranja 361 uzorka brisa grla osoba koje su u 10-godišnjem period nakon analiziranja razvili karcinom pankreasa i 371 uzorka onih koji nijesu razvili ovo oboljenje.

Rezultati su pokazali da prisustvo bakterije Porphyromonas gingivalis u usnoj duplji povećava rizik za nastanak karcinoma pankreasa za 59%, a bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitans za oko 50%. Ove dvije bakterije su do sada bile poznate kao uzročnici periodontitisa (upala desni).

Za sada nije jasan mehanizam nastanka karcinoma pankreasa usljed prisustva ove dvije bakterije, ali se kao mogući mehanizam spominje uticaj duvanskog dima (i kod aktivnih i kod pasivnih pušača) na slabljenje odbrambenih snaga pacijenata.

U svakom slučaju, može se izvesti zaključak: prestanak pušenja + higijena usne duplje = manji rizik za nastanak karcinoma pankreasa.

 

Priredio: Milovan Roganović

preuzeto sa: http://naucnenovosti.me